Onzekerheid op managementniveau over details MiFID II

Bijdrage aan FondsNieuws KennisExpert rubriek, 27 februari 2017

Op senior-management niveau wordt nogal wat ongemak gevoeld met betrekking tot de EU-richtlijn Mifid II. ‘Er zijn continue zorgen dat er zaken over het hoofd worden gezien’, constateert FN Kennisexpert Iris van de Looij.

‘Veel bedrijven hebben recent de samenstelling van hun MiFID II projectteams aangepast. Hadden eerst de juristen een voortrekkersrol in het project, nu worden er nieuwe functies gecreëerd voor projectleiders om de implementatie aan te sturen. Er komen meer werkstromen met deelnemers uit de business, terwijl de juristen een rol op de achtergrond krijgen.

Wat me vooral opvalt, is het ongemak dat wordt gevoeld op senior managementniveau met betrekking tot MiFID II. Iedereen heeft continue de zorg dat er iets over het hoofd wordt gezien. Dit ongemak wordt gevoed doordat er in MiFID II punten onduidelijk blijven.

Daardoor worden bedrijven gedwongen om eigen interpretatie te geven. Het aantal Level 3-richtlijnen en Q&A’s van de Europese toezichthouder Esma valt in dat opzicht tegen. Dat kan in je voordeel zijn omdat je dan kunt vasthouden aan je eigen interpretatie. Maar het is ook in je nadeel als je je eigen oplossing aan het implementeren bent en er komen uit de Q&A van de Esma Q&A meer en nieuwe details voort.

Nederlandse wetgeving nog niet afgerond

De doorvertaling van MiFID II in de Nederlandse wetgeving is ook nog niet afgerond. De deadline voor deze doorvertaling naar lokale regelgeving is voor alle lidstaten vastgesteld op 3 juli 2017.

In Nederland is er al voortgang gemaakt met de Wet Financieel Toezicht (Wft). De Tweede Kamer heeft in december 2016 haar reactie gegeven op het nieuwe wetsvoorstel. Over het algemeen werd het voorstel akkoord bevonden. Op een aantal punten is er ook nog meer toelichting van Ministerie van Financiën nodig.

Verplicht bijkantoor of niet

Dat geldt bijvoorbeeld voor het voorstel van het ministerie van Financiën om partijen uit landen buiten de EU verplicht een bijkantoor te laten openen. Dit voorstel is niet direct positief ontvangen. Het is een punt waar Nederland duidelijk verder gaat dan Mifid II vraagt. Want de kosten van het openen van een bijkantoor zijn aanzienlijk. De Kamerleden vragen zich dan ook af wat andere EU-lidstaten doen op dit vlak. Het is afwachten wat hier nu definitief uitkomt. Blijft die eis van het bijkantoor staan of niet?

Naast het verwerken van de opmerkingen van de Kamer in de Wft, kunnen we binnenkort ook nog een voorstel van aanpassing van het Besluit gedrag financiële ondernemingen (BGfo) verwachten. In stukken op de site van AFM wordt gesproken over de verwachtte publicatie van het voorstel Bgfo in het eerste kwartaal van 2017.

Nederland blijft dus ruim binnen de gestelde deadline van 3 juli, maar het blijft hoogst ongemakkelijk voor de implementatie teams om 10 maanden voor de inwerkingtreding van MiFID II nog steeds niet alle details te kennen.

Aannames en interpretaties

De verwachting is dat de hoogste werkdruk voor de implementatie teams daardoor komt te liggen in de tweede helft van 2017. Alle teams die op deze planning vooruitlopen werken met aannames en interpretaties. Het is voor hen te hopen dat ze aankomende maanden niet worden verrast door invulling van de Nederlandse wetgeving of Esma level 3-publicaties.

Want dé uitdaging van het moment is dat je niet weet op welke onderwerpen de Esma met richtlijnen en Q&A’s gaat komen en wanneer. Nu de Esma een loket heeft opengesteld voor iedereen om vragen over MiFID II voor te leggen wordt dit proces juist minder onvoorspelbaar.’

Deel gerust met anderen.....Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn